Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

 Účel registrácie

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť sledovať po zadaní prístupového mena a hesla on-line stav spracovania objednávky, on-line stav servisu resp. reklamácie, prístup k minulým objednávkam a získava navyše vernostné body za ktoré je možné získať zľavu na ďalší nákup. 

 

 Registrované údaje

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovaním objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Pri osobom vyzdvihnutí tovaru vyžadujeme minimálne priezvisko a telefónne číslo. Pri expedovaní tovaru vyžadujeme fakturačnú adresu a adresu doručenia (ak je odlišná od fakturačnej) v prípade vystavenia dokladu na firmu je potrebné zadať aj IČO a IČ DPH pre daňové účely. Zadávané údaje pri registrácií a objednávke vyžadujeme za účelom informovania o spracovaní a vybavení resp. doručení objednávky. Registrované kontaktné údaje budú uložené v zabezpečenej databáze so šifrovaným heslom úžívateľa za účelom jednoduchším a rýchlejším vytvorením ďalšej objednávky. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť vygenerovať nové heslo ktoré bude možné zaslať iba na registrovanú mailovú adresu.

 Zmena a zmazanie údajov

Zmeny v registrovaných údajoch alebo vymazanie užívateľa je možné vykonať na základe emailovej požiadavky.