• flashovanie riadiacej jednotky
  • čítanie PIN kódu 
  • výmena riadiacej jednotky  (stará za novú) 
  • čítanie eepromov, procesorov
  • oprava prístojovej dosky
  • online podpora cez teamviewer 

Kontakt: info @ bekescars.sk